VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lời Mời Diễm Ái

Lời Mời Diễm Ái

Nhã-ca 2:8-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/29/2008; 1894 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 1:59:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Nhã-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Nhã-ca 2.

Website, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Ngày Tình Yêu, Tình Yêu Diệu Kỳ (Nhã Ca).

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.