VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Hãy Dâng Lên Chúa Mối Ưu Tư

Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 835 xem
Xem lần cuối 5/21/2020 7:39:25
Đọc   Chia sẻ

Cầu Nguyện Phục Hưng.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam14532.72 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)34
2Tình Đầu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Sừa Soạn Gặp Chúa Tái Lâm (Mục Sư Nguyễn Sang)2
4Hành Trình Vào Thiên Quốc (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Xứng Đáng Với Tiếng Gọi (Mục Sư Đặng Quy Thế)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.