VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Làm Môn Ðồ Chúa

Ma-thi-ơ 8:18-22; Lu-ca 9:57-62
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1681 xem
Xem lần cuối 12/12/2019 5:25:46
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 8, Lu-ca 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 8, Lu-ca 9.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1, , US2712.61 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Bài Ca Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Món Quà Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Bằng Chứng Cuộc Đời Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Ngô Đình Can)2
4Lúc Ấy và Bây Giờ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Lời Hứa Ban Cho Đức Thánh Linh (Mục Sư Lê Đình Ân)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.