VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Quyền Tha Tội

Ma-thi-ơ 9:1-8; Mác 2:1-12; Lu-ca 5:17-28
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1401 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 21:10:30
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 9, Mác 2, Lu-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 9, Mác 2, Lu-ca 5.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1, , US1172.04 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ai Làm Chủ Cuộc Đời Tôi? (Mục Sư Nguyễn Hoàng Tuấn)2
2Biết Rõ Giá Trị Thật Của Mình (Mục Sư Trần Mạnh Hùng)2
3Đấng Thấu Hiểu Và Chăm Sóc (Mục Sư Nguyễn Văn Lục)2
4Cuộc Sống Sau Chúa Phục Sinh (Mục Sư Trần Luân Vũ)2
5Trái Tim Biết Ơn (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.