VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Xây Dựng Cách Nào? (Phần 2)

Ma-thi-ơ 7:24-29
Mục Sư Mai Tấn David
C:9/18/2016; 512 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 23:36:29
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, France2118.26 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)44
2Mười Ngày Đợi Mong (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
3Lời Tiên Tri về sự Thống Khổ,Chết và Chôn của Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
4Giăng 21:15-17 (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)1
5Góc Cạnh Của Sự Tạ Ơn (Mục Sư Mai Tấn David)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.