VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Xây Dựng Cách Nào? (Phần 2)

Ma-thi-ơ 7:24-29
Mục Sư Mai Tấn David
C:9/18/2016; 513 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2.08 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, , US2.09 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)44
2Quan Án Công Bình (Mục Sư Lê Thanh Liêm)6
3Những Người Có Quả Tim Sắt (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Lương Thực Mỗi Ngày (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Năm Mới Phát Tài (Mục Sư Đặng Quy Thế)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.