VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Cầu Nguyện Thanh Tẩy Tội Lỗi Cá Nhân

Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 771 xem
Xem lần cuối 9/13/2019 19:15:47
Đọc   Chia sẻ

Cầu Nguyện Phục Hưng.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US8707.50 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Yêu Thương Đầu Môi Chót Lưỡi (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
2Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)4
3Ai Kiên Trì Cho Đến Cuối Cùng Sẽ Được Cứu (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
4Đức Thánh Linh Trong Hội Thánh Ngày Nay (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
5Cứu Được Mạng Vua (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.