VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Mùa Gặt và Con Gặt

Ma-thi-ơ 9:35-38
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1290 xem
Xem lần cuối 2.00 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 9.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2.04 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)6
2Đừng Ngạc Nhiên (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Điểm Mù (Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn)2
4Có Sức Dâng Cách Vui Lòng (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Ơn Càng Trên Ơn (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.