VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Mùa Gặt và Con Gặt

Ma-thi-ơ 9:35-38
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1291 xem
Xem lần cuối 7/22/2019 17:53:39
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 9.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam676.12 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Niềm Vui Giữa Lao Khổ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)5
2Mẹ Ơi Con Khỗ Quá (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
3Hãy Nhướng Mắt Lên Mà Nhìn (Mục Sư Nguyễn Xuân Đức)2
4Tiên Tri Và Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Tạ Ơn Ai? (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.