VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Các Sứ Ðồ Ði Ra

Ma-thi-ơ 10:1-15; Mác 6:7-13; Lu-ca 9:1-6; Lu-ca 10:1-20
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1616 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/19/2020 5:14:9
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 10, Mác 6, Lu-ca 9, Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 10, Mác 6, Lu-ca 9, Lu-ca 10.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Noisiel, France9745.49 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)34
2Khi Thế Giới Tôi Sụp Đổ (Mục Sư Trần Thiện Đức)3
3Tin Đồn (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
4Tin Mừng Cho Người Nghèo (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Sự Thăng Cấp Đến Từ Nơi Chúa (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.