VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Winter Photo

Các Sứ Ðồ Ði Ra

Ma-thi-ơ 10:1-15; Mác 6:7-13; Lu-ca 9:1-6; Lu-ca 10:1-20
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1599 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.66 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 10, Mác 6, Lu-ca 9, Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 10, Mác 6, Lu-ca 9, Lu-ca 10.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.70 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Từ Buồn Bã Đến Bùng Cháy (Mục Sư Nguyễn Tony)3
2Tại Sao Chúng Ta Reo Mừng Khi Ca Ngợi Chúa (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
3Biến Đổi (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Sao Các Ngươi Đứng Ngóng Lên Trời Làm Chi? (Mục Sư Ngô Đình Can)2
5Hết Lòng Mà Làm! Làm Gì? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.