VietChristian
VietChristian
httl.org

Lắng Nghe Tiếng Chúa

Lắng Nghe Tiếng Chúa

1 Sa-mu-ên 3
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:9/18/2016; P: 9/21/2016; 1007 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/20/2018 3:51:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sa-mu-ên 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam695.86 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Năm Mới, Người Mới, Sự Sống Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Chúa Đấng Chăn Dắt Tôi (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)4
3Hãy Vững Lòng (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
4Nếm Biết Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Để Kết Quả Bội Phần (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng