VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lắng Nghe Tiếng Chúa

Lắng Nghe Tiếng Chúa

1 Sa-mu-ên 3
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:9/18/2016; P: 9/21/2016; 1068 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 8:39:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sa-mu-ên 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Da Nang, Vietnam1081.47 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Buông Tha Và Hàn Gắn (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
2Liên Kết Với Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Các Xúc Cảm Mới (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
4Trong Lúc Cần (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Ba Bảo Vật Của Sự Sống Mới (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng