VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Mang Thập Tự Giá

Ma-thi-ơ 10:34-42; Lu-ca 12:51-53; Lu-ca 14:26-33
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1659 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 7:14:55
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 10, Lu-ca 12, Lu-ca 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 10, Lu-ca 12, Lu-ca 14.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US804.11 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)47
2Thời Gian Biệt Thánh (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Đắc Thắng Trong Lời Cầu Nguyện (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Một Người Nhỏ Bé (Mục Sư Trương Trung Tín)2
5Chuyên Tâm (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.