VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Mang Thập Tự Giá

Ma-thi-ơ 10:34-42; Lu-ca 12:51-53; Lu-ca 14:26-33
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1612 xem
Xem lần cuối 7/10/2019 22:15:24
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 10, Lu-ca 12, Lu-ca 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 10, Lu-ca 12, Lu-ca 14.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam15590.98 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tín Đồ Thật III: Những Mối Quan Hệ Trong Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Những khí cụ quyền năng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
3Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)1
4Chúa Mở Cửa (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1
5Phép Lạ Thứ Nhất (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.