VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Ngôn Ngữ Của Tình Yêu

Ngôn Ngữ Của Tình Yêu

Nhã-ca 7:10-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/8/2009; 2182 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 19:48:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Nhã-ca 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Nhã-ca 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Phục Vụ, Tình Yêu Diệu Kỳ (Nhã Ca).


SốKhách từMới xem
1, , US3595.67 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Giá Trị Trong Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Người Phụ Nữ Đầy Đức Tin (Phần 1) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1
3Bài Ngợi Ca Diệu Kỳ (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Bài Ca Khải Tượng (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Bài Ca Sau Giáng Sinh (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.