VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Thi-thiên 46

Thi-thiên 46
Mục Sư Đoàn Văn Miêng
C:3/23/2000; 1531 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/5/2016 22:14:9
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 46.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 46.


SốKhách từMới xem
1Gelsenkirchen, Germany937.36 phút
2Sunnyvale, CA, US947.97 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vì Chúa Đến Bất Ngờ (Mục Sư Trần Trọng Luật)4
2Tạ Ơn Thiên Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Con Cái Sự Sáng (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
4Sống Hữu Dụng Là Gì? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
5Tấm Lòng Biết Ơn (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)3

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng