VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Người Mới Trong Năm Mới

2 Các Vua 5:1-14; 2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/4/2009; 1834 xem 27 lưu
Xem lần cuối 29.70 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Các Vua 5, 2 Cô-rinh-tô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Các Vua 5, 2 Cô-rinh-tô 5.

Năm Mới, Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Orlando.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.