VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Thánh Phao-lô Cầu Nguyện Cho Con Dân Chúa

Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 806 xem
Xem lần cuối 1/14/2020 10:29:23
Đọc   Chia sẻ

Cầu Nguyện Phục Hưng.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US52141.14 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)26
2Hội Thánh Và Trần Gian (Mục Sư Nguyễn Thỉ)9
3Chuyện Trước Hết (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)6
4Sống Trong Ơn Bảo Trợ Của Chúa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)4
52003 - lebemac (Mục Sư Thái Phước Trường)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.