VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Winter Photo

Thánh Phao-lô Cầu Nguyện Cho Người Phi-líp

Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 680 xem
Xem lần cuối 0.92 giây
Đọc   Chia sẻ

Cầu Nguyện Phục Hưng.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.