VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Cầu Nguyện Cho Hội Thánh Phấn Hưng

Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1173 xem
Xem lần cuối 7/15/2019 21:32:14
Đọc   Chia sẻ

Cầu Nguyện Phục Hưng.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam1234.54 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Thần Ba-anh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Chúa Jesus Nhập Thành Khải Hoàn (Mục Sư Hồ Vũ)2
3Sẵn Sàng Đón Chúa (Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa)2
4Bắt Chước (Mục Sư Nguyễn Lập Mà)2
5Tiến Bộ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.