VietChristian
VietChristian
httl.org

Chiên Con Của Đức Chúa Trời

Chiên Con Của Đức Chúa Trời

Khải-huyền 5:1-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/22/2009; 2123 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 4:31:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Khải-huyền 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Khải-huyền 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Mạc Khải (Khải Huyền).


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US334.38 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Quyết Không Chịu Ô Uế (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
2Để Phước Cho Con - Nguyên Tắc Dạy Con (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
3Khát Vọng Yêu Thương (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Bạn Sẽ Bị Muối Bằng Lửa (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Những Chân Lý Đáng Nhớ Trong Thì Giờ Bất Ổn Định (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.