VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Yêu Người Chết

Lu-ca 15:11-32; Giăng 4:20-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/29/2009; 1254 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 13:39:21
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15, Giăng 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15, Giăng 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Orlando.


SốKhách từMới xem
1, China5028.27 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)40
2Sừa Soạn Gặp Chúa Tái Lâm (Mục Sư Nguyễn Sang)3
3Nhìn Về Tương Lai (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Cần Gì Để Kết Quả (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Hội Thánh, Xã Hội Và Tôi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.