VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Cầu Nguyện Cho Đất Nước Phấn Hưng

Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 782 xem
Xem lần cuối 10/3/2019 18:1:39
Đọc   Chia sẻ

Cầu Nguyện Phục Hưng.


SốKhách từMới xem
1, Germany27185.91 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nếm Phước Thiêng, Nguyện Rửa Chân Cho Người (Mục Sư Lê Duy Tín)3
2Cuộc Sống Độc Thân (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)2
3Những Bài Học Từ Những Người Chăn Chiên (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1
4Thi-thiên 41 (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)1
5Khôn Hay Dại (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.