VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Cầu Nguyện Cho Đất Nước Phấn Hưng

Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 769 xem
Xem lần cuối 1.34 giây
Đọc   Chia sẻ

Cầu Nguyện Phục Hưng.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.44 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)6
2Chúa Ngự Trong Giới Hạn Của Tôi (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
3Sống Cho Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Nghe Lời Thánh Linh Phán (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
5Sống cho mục đích (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.