VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Thánh Nhân Hành Đạo

Đa-ni-ên 1:3-21; Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/5/2009; 1526 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 8:57:44
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Đa-ni-ên 1, Rô-ma 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Đa-ni-ên 1, Rô-ma 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Orlando.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam11437.35 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bảo Vệ Gia Đình Của Chúa (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
2Mất Điều Quý Nhất (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Những Lời Đau Thương Của Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Làm Theo Lời Chúa (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.