VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Cầu Nguyện Cho Mục Sư Của Bạn

Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 632 xem
Xem lần cuối 3/23/2019 21:18:49
Đọc   Chia sẻ

Cầu Nguyện Phục Hưng.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam3994.60 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Nói Xấu Nhau (Pastor Bill Egan)4
2Bình An Trong Tâm Hồn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Người Xấu, Người Tốt Và Người Tốt Hơn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Có Biết Điều Mình Xin Chúa? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
5Đáng Nên Thánh Và Tin Kính (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.