VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Bên Chân Thập Giá

Bên Chân Thập Giá

Giăng 19:17-37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/10/2009; 2438 xem 18 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 17:26:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 19.

Lễ Phục Sinh, Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, France4269.56 phút
2, France4269.61 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)49
2Được Sanh Lại Trong Thánh Linh Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Chú Tâm Những Điều Không Thấy Được (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
4Chúng Ta Sống Lại (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1
5Mời Chúa Vào Gia Đình (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.