VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Cơ Hội Vẫn Còn

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/5/2009; 529 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 15:44:58
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US1165.85 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trên Đường Em-mau (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Khải Tượng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
3Trong Ngày Đó (Mục Sư Trương Trung Tín)1
4Học Biết Chúa
Nối liền cuộc đời bạn vào Quyền năng của Chúa
(Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)
1
5Đức Chúa Jêsus đến thế gian để làm công việc của Cha (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.