VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Cơ Hội Vẫn Còn

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/5/2009; 547 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 16:27:52
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US10858.07 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Đáp Ứng Với Sự Đau Khổ (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Tình Cảm Của Chúa Giê-xu (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Giọt Lệ Đau Thương (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Cuộc Sống Độc Thân (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.