VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Cầu Nguyện Cho Mục Sư Theo Thánh Kinh

Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 642 xem
Xem lần cuối 10/10/2019 20:49:55
Đọc   Chia sẻ

Cầu Nguyện Phục Hưng.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US16923.25 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cuộc Sống Độc Thân (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)2
2Nếm Phước Thiêng, Nguyện Rửa Chân Cho Người (Mục Sư Lê Duy Tín)2
3Ðấng Christ bị từ bỏ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Hội Thánh Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Lê Văn Thể)1
5Kết Quả Của Sự Vâng Phục (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.