VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Cầu Nguyện Cho Giáo Sĩ

Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 556 xem
Xem lần cuối 10/2/2019 4:36:41
Đọc   Chia sẻ

Cầu Nguyện Phục Hưng.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US29409.66 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Khi Yếu Đuối Ấy Là Lúc Mạnh Mẽ (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Cuộc Sống Độc Thân (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)2
3Nếm Phước Thiêng, Nguyện Rửa Chân Cho Người (Mục Sư Lê Duy Tín)2
4Sự Hiệp Một Của Thánh Linh (Mục Sư Ngô Đình Can)1
5Truyền Bá Phúc Âm (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.