VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Cầu Nguyện Cho Giáo Sĩ

Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 550 xem
Xem lần cuối 7/23/2019 4:37:45
Đọc   Chia sẻ

Cầu Nguyện Phục Hưng.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US647.98 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Chúa Giê-xu Về Quê Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Giăng Báp-tít (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
4Đầy Tớ Đấng Christ (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1
5Mùa Gặt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.