VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Cuộc Kiểm Tra Tâm Linh Cá Nhân

Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 727 xem
Xem lần cuối 7/17/2019 20:56:17
Đọc   Chia sẻ

Cầu Nguyện Phục Hưng.


SốKhách từMới xem
1Pueblo, CO, US7397.35 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Cơ Đốc Nhân Nhận Thức Với Tâm Trí Mới (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)3
3Khi Hội Thánh Cầu Nguyện (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Niềm Vui Giữa Lao Khổ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Người Làm Công Không Chỗ Trách Được (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.