VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Đấng Chết Thay Tôi

Đấng Chết Thay Tôi

Ê-sai 53
Mục Sư Lê Đình Ân
C:4/10/2009; 1598 xem 8 lưu
Xem lần cuối 39.92 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 53.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 53.

Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, France39.92 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Quyền Năng Đuổi Quỷ (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
2Chúa Bình An (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
3Rao cho kẻ phu tù được tự do (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Chiếm giữ và giữ cho thanh sạch (Thầy Mai Tan David)1
5Sự Phục sinh của Chúa Jêsus (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.