VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Chuyển Tải Phước Lành

Chuyển Tải Phước Lành

Ga-la-ti 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/6/2009; 745 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/13/2019 17:49:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, 15434.61 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phước (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Hãy Giữ Cho Khéo (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Những Người Ngu Dại Trong Cựu Ước (Mục Sư Ngô Đình Can)1
4Hệ thống Định vị Toàn Cầu (GPS) (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
5Đại Phước (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.