VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Đấng Được Sai Đến

Đấng Được Sai Đến

Lu-ca 4:16-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/2/2016; P: 10/3/2016; 609 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 20:4:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US1669.01 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Kẻ Yêu Đời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Chúa Giê-xu Có Xuống Âm Phủ Không? (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Sự Thành Tín Chúa và Tương Lai Tôi (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
4Đức Chúa Trời Yêu Thương (Mục Sư Trần Hữu Thành)1
5Một Người Cha Gương Mẫu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.