VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Đấng Được Sai Đến

Đấng Được Sai Đến

Lu-ca 4:16-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/2/2016; P: 10/3/2016; 642 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 18:33:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1, France13453.47 phút
2Roubaix, France13453.52 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)22
2Vững Vàng Giữa Bất An (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)5
3Bảy Bí Quyết Để Làm Cho Hội Thánh Tăng Trưởng (Mục Sư Ngô Đình Can)2
4Vô Cảm? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Chúa Bình An (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.