VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Đấng Được Sai Đến

Đấng Được Sai Đến

Lu-ca 4:16-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/2/2016; P: 10/3/2016; 709 xem 6 lưu
Xem lần cuối 0.53 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4.

Website, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.