VietChristian
VietChristian
svtk.net

Đấng Được Sai Đến

Đấng Được Sai Đến

Lu-ca 4:16-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/2/2016; P: 10/3/2016; 626 xem 6 lưu
Xem lần cuối 0.84 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.88 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Thánh Linh Giáng Lâm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Những Tiếng Gọi Trong Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Hầu Thế Gian Tin Rằng Cha Đã Sai Con (Pastor Evan Lee Dahl)1
4Đáp Ứng (Mục Sư Nguyễn Xuân Bình)1
5Sống động trở lại (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.