VietChristian
VietChristian
nghe.app

Đấng Được Sai Đến

Đấng Được Sai Đến

Lu-ca 4:16-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/2/2016; P: 10/3/2016; 623 xem 6 lưu
Xem lần cuối 0.44 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.45 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bạn Có Cam Kết Với Chúa Trong Năm Mới Không? (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
2Một Bắt Đầu Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Tiến Triển Trong Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1
5Trung Tín (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.