VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Làm Công Việc Chúa Giao Phó

Làm Công Việc Chúa Giao Phó

Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-19
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/14/2009; 1010 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 3:44:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, Thailand9162.75 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chiên Lạc Trở Về (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
2Đấng Nắm Thời Gian (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
3Sự Tỉa Sửa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Bài Cầu Nguyện Của Gia-bê (Mục Sư Ngô Đình Can)2
5Nhen Lên Cho Rực Sáng (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.