VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Lời Cầu Nguyện Của Thầy Tế Lễ

Giăng 17:1-26
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 880 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 6:41:24
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 17.

Giăng.


SốKhách từMới xem
1Changi, Singapore2798.89 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ô-bết Ê-đôm, Ngôi Nhà Thờ Phượng Chân Chính (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
2Tại Sao Tôi Cần Lời Chúa? (Mục Sư Trần Trọng Luật)3
3Hãy Ca Ngợi Chúa (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
4Hạt Giống Tốt (Mục Sư Trương Trung Tín)2
5Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.