VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Lời Cầu Nguyện Của Thầy Tế Lễ

Giăng 17:1-26
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 946 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.23 giây
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 17.

Giăng.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.