VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Cha Mẹ và Con Cái Hòa Hợp

Sáng-thế Ký 22:1-14; Cô-lô-se 3:20-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/16/2009; 2041 xem 18 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 8:30:32
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 22, Cô-lô-se 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 22, Cô-lô-se 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Orlando.


SốKhách từMới xem
1, Thailand10935.09 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đám Rước Vĩ Đại (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Sụp Đổ (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Tiếp Đãi Nhau (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Chiên Con Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.