VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Người Được Gọi

Người Được Gọi

1 Các Vua 19:19-21
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/16/2009; 1777 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 15:40:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Các Vua 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Các Vua 19.

Ngôn Sứ Của Đức Chúa Trời, Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US9284.89 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bài Ca Tình Yêu (Mục Sư Lê Văn Thái)8
2Niềm Vui Phục Vụ Chúa (Mục Sư Hồ Xuân Phước)3
3Niềm Hy Vọng Từ Gia Phổ (Mục Sư Lê Văn Thái)3
4Vào Nơi Chí Thánh (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Thành Tín Và Trung Tín (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.