VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Đệ Nhất Trong Muôn Người

Đệ Nhất Trong Muôn Người

Nhã-ca 5:9-6:1
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/23/2009; 2071 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 4:53:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Nhã-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Nhã-ca 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Ngày Tình Yêu, Tình Yêu Diệu Kỳ (Nhã Ca).


SốKhách từMới xem
1, , US1676.13 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Dịu Dàng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
2Nhìn Lên Thập Tự (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Con Người Mới (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Tình Yêu Bốn Không (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Tinh Thần Giáng Sinh: Thờ Phượng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.