VietChristian
VietChristian
httl.org

Cách Đối Phó Cảm Dỗ

Cách Đối Phó Cảm Dỗ

Ma-thi-ơ 26:41
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/8/2009; 1237 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 9:12:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 26.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 26.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, , US3312.57 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)2
2Niềm Vui Trong Thánh Linh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
3Bí Quyết Sống Vui (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)1
4Lạy Chúa Có Con Đây, Xin Hãy Sai Con (Mục Sư Châu An Phước)1
5Đấng Cảm Thương (Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.