VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Được Chúa Thử

Gióp 1:1-12; 1 Phi-e-rơ 4:12-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/23/2009; 1538 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 7:13:46
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gióp 1, 1 Phi-e-rơ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gióp 1, 1 Phi-e-rơ 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Orlando.


SốKhách từMới xem
1, Germany4633.95 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Thực Tế Cuộc Sống Và Huyền Nhiệm Tin Lành (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Lễ Báp Tem (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Lưng Thắt Sẵn, Đèn Thắp Sáng (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Lòng Ăn Năn Cảm Động Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.