VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Được Chúa Thử

Gióp 1:1-12; 1 Phi-e-rơ 4:12-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/23/2009; 1540 xem 13 lưu
Xem lần cuối 0.94 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gióp 1, 1 Phi-e-rơ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gióp 1, 1 Phi-e-rơ 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Orlando.


SốKhách từMới xem
1, , US1.00 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hy Vọng Mùa Giáng Sinh (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)1
2Chuyển Nhiệm (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
3Một Vụ Kiện (Giáo Sư Trương Văn Thiên Tư)1
4Tự Ti, Tự Tôn (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1
5Quyền Năng Đến Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.