VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Những Người Bơi Nước Ngược

Sáng-thế Ký 4:1-16; Ma-thi-ơ 7:26-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/30/2009; 2097 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 4:23:12
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 4, Ma-thi-ơ 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 4, Ma-thi-ơ 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Orlando.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US5382.47 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Kẻ Háo Sắc (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
2Đừng Chọc Cho Chúa Giận (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
3Thữ Tấm Lòng Chân Thật (Mục Sư Trương Trung Tín)3
4Tốt Trở Thành Xấu (Pastor Dwayne Nordstrom)2
5Cây Chúa Không Trồng Phải Nhổ Đi (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.