VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Những Người Bơi Nước Ngược

Sáng-thế Ký 4:1-16; Ma-thi-ơ 7:26-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/30/2009; 2040 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/21/2019 16:34:46
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 4, Ma-thi-ơ 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 4, Ma-thi-ơ 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Orlando.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US1422.99 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Không Quá Muộn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
2Ơn Cứu Chuộc Nhiệm Mầu (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
3Gia Đình Gương Mẫu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Những Kẻ Ở Hỏa Ngục (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Những Dấu Hiệu Của Sự Tái Sanh (Pastor Michael Faber)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.