VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Cách Chuẩn Bị Để Đối Phó Cám Dỗ

Cách Chuẩn Bị Để Đối Phó Cám Dỗ

Gia-cơ 1:12-14
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/22/2009; 1218 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 10:42:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, Germany73.50 phút
2Ashburn, VA, US78.71 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đường Đua Thuộc Linh (Mục Sư Trần Quang Tuấn)4
2Hãy Gần Gũi Chúa Ngày Càng Hơn (Mục Sư Lê Phước Thuận)4
3Hành Trang Đời Sống (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)3
4Bạn Có Cam Kết Với Chúa Trong Năm Mới Không? (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
5Tinh Thần Của Đức Tin (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.