VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Quyền Năng Trong Lời Nói

Quyền Năng Trong Lời Nói

Gia-cơ 3:2-12
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/28/2009; 1196 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 4:17:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, France7244.88 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Được Đức Chúa Trời Ở Cùng (Mục Sư Phạm Đình Nhẫn)4
2Của Báu Trong Lòng Bạn Là Gì? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
3Phù Du (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Tin Để Biết Hay Biết Để Tin (Pastor Hồ Long)2
5Thế Gian hay Thập Tự (Pastor Thomas Stebbins)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.