VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Winter Photo

Thi Nhân Với Trăng Thu

Thi-thiên 19:1-6; Cô-lô-se 1:16-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/27/2009; 1063 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 20:6:49
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 19, Cô-lô-se 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 19, Cô-lô-se 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Orlando.


SốKhách từMới xem
1Changi, Singapore3838.34 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Biết Ơn Chúa (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Người Được Phước: Khó Nghèo & Khóc Than (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Cơ Đốc Nhân Trung Tín (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.