VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Thi Nhân Với Trăng Thu

Thi-thiên 19:1-6; Cô-lô-se 1:16-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/27/2009; 1085 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 5:50:35
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 19, Cô-lô-se 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 19, Cô-lô-se 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Orlando.


SốKhách từMới xem
1, France1181.65 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)68
2Nhận Quyền Năng Để Làm Chứng (Mục Sư Ngô Thành Tâm)3
3Điều Gì Là Ưu Tiên (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Một Cuộc Đời Vâng Lời (Mục Sư Ngô Đình Can)2
5Uống Nước Nhớ Nguồn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.