VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Thi Nhân Với Trăng Thu

Thi-thiên 19:1-6; Cô-lô-se 1:16-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/27/2009; 1022 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1.16 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 19, Cô-lô-se 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 19, Cô-lô-se 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Orlando.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.17 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Thánh Linh - Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta (1) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
2Trung Tín Nhỏ Dẫn Đến Ơn Phước Lớn (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Khích Lệ, Thái Độ và Xác Nhận (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Phước Đầu Năm (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Biết Mình Bất Hạnh (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.