VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Khi Thấy Lá Rơi

2 Cô-rinh-tô 5:1-10; 2 Ti-mô-thê 4:6-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/15/2009; 1027 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 19:19:43
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 5, 2 Ti-mô-thê 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 5, 2 Ti-mô-thê 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Orlando.


SốKhách từMới xem
1, France2289.50 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)5
2Hơi Thở Quyền Năng (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Trả Giá Cho Sự Vâng Phục (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Em-ma-nu-ên Chúa Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Lê Thiện Dũng)1
5Ngày Chúa Giê-xu Trở Lại (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.