VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Đưa Chúa Vào Đời

Đưa Chúa Vào Đời

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/6/2009; 2096 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 19:5:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1.

Lễ Giáng Sinh, Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US937.37 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Giám Định Của Bạn Về Đấng Christ? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)5
2Tôn Thờ Chúa Hôm Nay Và Mãi Mãi (Phần 2) (Mục Sư Trần Trọng Luật)1
3Được Chọn Bởi Đức Chúa Trời (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Kết Tình Bầu Bạn (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
5Khích Lệ, Thái Độ và Xác Nhận (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.