VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Lễ Thương Khó 1993

Mục Sư Đoàn Văn Miêng
C:3/23/2000; 1825 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 7:57:37
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, France4445.83 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tình Yêu Của Người Tin Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Nếu Không Tìm Sao Có Thể Thấy (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
3Chúa Giê-xu Được Sinh Ra Bởi Một Trinh Nữ (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Thách Đố Của Cơ Đốc Nhân (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
5Để Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.