VietChristian
VietChristian
19 Năm Nhìn Lại

Người Được Ơn

Người Được Ơn

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/13/2009; 2075 xem 10 lưu
Xem lần cuối 58.33 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1.

Lễ Giáng Sinh, Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US58.33 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Chăn (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
2Đấng Yên Ủi & Thần Lẽ Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Giữ Mình Thánh Sạch (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Đáng Nên Thánh Và Tin Kính (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Có Biết Điều Mình Xin Chúa? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.